چه کار میتوانیم برایتان انجام دهیم؟

این شرکت با استفاده از مدرن ترین تجهیزات چاپ روی ورق و تولید قوطی های فلزی ، مطمئن ترین بسته بندی را برای مواد غذایی ارائه می دهد.

 
 

مدرن ترین تجهیزات چاپ روی ورق

تکنولوژی چاپ به ابعاد حداکثر 1145mm×950mm و حداقل 710mm×510mm

با سرعت سرعت 7500 ورق در ساعت با ماشین آلات روزژاپنی

 

تولید قوطی های فلزی

تکنولوژی لاک و ورنی زنی به ابعاد حداکثر 1145mm×950mm و حداقل 710mm×510mm

با سرعت سرعت 8400 ورق در ساعت با ماشین آلات روزژاپنی
 

مطمئن ترین بسته بندی

تکنولوژی تولید قوطی 180 گرمی کشش با سرعت 420 قوطی در دقیقه با ماشین آلات روز کشور آلمان

تکنولوژی تولید قوطی های سه تکه نیم کیلویی با سرعت 400 قوطی در دقیقه و یک کیلویی

با سرعت 300 قوطی در دقیقه با ماشین آلات روز کشور سوئیس

 

تکنولوژی تولید قوطی های کششی با سرعت بالا

تکنولوژی تولید قوطی 180 گرمی کششی با سرعت 420 قوطی در دقیقه با ماشن آلات روز کشور آلمان

تکنولوژی تولید قوطی های سه تکه نیم کیلویی با سرعت 400 قوطی در دقیقه و یک کیلویی با سرعت 300 قوطی در دقیقه با ماشین آلات روز کشور سوئیس