محصولات تنگه نور

100%

کیفیت

کیفیت

واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه شرکت قوطی سازی تنگه نوردر راستای عرضه محصول استاندارد و با کیفیت کار خود را با انجام پیش آزمایش های فیزیکی و شیمیایی و تست های گوناگون روی مواد اولیه شروع کرده و پس از تأیید نتایج تست ها، سفارش تهیه مواد اولیه را توصیه مینماید. مواد اولیه خریداری شده از معتبرترین تولید کنندگان بین المللی و داخلی تهیه شده و در کلیه مراحل لاک زنی، برش و فرم دهی نظارت خود را اعمال می نماید. مضاف بر این اپراتورها و گروه فنی شرکت تمام دقت خود در حیطه وظایف مربوطه در خصوص کیفیت قابل تأیید را اعمال می نمایند.
7500

تکنولوژی چاپ

تکنولوژی چاپ به ابعاد حداکثر 1145mm×950mm و حداقل 710mm×510mm با سرعت 7500 ورق در ساعت با ماشین آلات روزژاپنی

8400

تکنولوژی لاک و ورنی زنی

تکنولوژی لاک و ورنی زنی به ابعاد حداکثر 1145mm×950mm و حداقل 710mm×510mm با سرعت 8400 ورق در ساعت با ماشین آلات روزژاپنی